Καθηγητής Shahbaz Gill

Στα πλαίσια του προγράμματος “Distinguished Guest Professors at the MBA” ο Καθηγητής  Shahbaz Gill (Professor of Management, University of Illinois at Urbana-Champaign Business School) τη Δευτέρα 16 και Τρίτη  17 Μαΐου 2016 θα παρουσιάσει σεμιναριακές διαλέξεις διάρκειας 8 ωρών με τον τίτλο "Retailing in Today's Disruptive Business Environment  and High Tech Venture Marketing" στους φοιτητές του 1ου και 2ου έτους του Προγράμματος πλήρους φοίτησης του ΜΒΑ. 
 
[Full CV]