Καθηγητής Αιμίλιος Αυγουλέας

Στα πλαίσια του προγράμματος “Distinguished Guest Professors at the MBA” ο Καθηγητής Αιμίλιος Αυγουλέας (Professor of International Banking Lawand Finance, Edinburgh University Law School) την εβδομάδα 3-9 Φεβρουαρίου 2016 παρουσίασε σειρά σεμιναριακών μαθημάτων με τον τίτλο Systemic Stability and Bank Regulation: A Master class Seminar στους φοιτητές του 2ου έτους της κατεύθυνσης «Λειτουργικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο των Επιχειρήσεων και των Χρηματοπιστωτικών Αγορών» του Προγράμματος μερικής φοίτησης του ΜΒΑ. 

[Full CV]