Καθηγητής Ιωάννης Κοκκόρης

Στα πλαίσια του προγράμματος “Distinguished Guest Professors at the MBA” ο Καθηγητής Ιωάννης Κοκκόρης (Professor of Law and Economics, Queen Mary University of London) την εβδομάδα 25-31 Μαΐου 2016  θα παρουσιάσει  σειρά σεμιναριακών μαθημάτων με τον τίτλο "Εφαρμογή Δικαίου Ανταγωνισμού και Εταιρική Συμπεριφορά" στους φοιτητές του 2ου έτους της κατεύθυνσης «Λειτουργικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο των Επιχειρήσεων και των Χρηματοπιστωτικών Αγορών» του Προγράμματος μερικής φοίτησης του ΜΒΑ. 
 
[Full CV]