Καθηγητής Andrew Papadopoulos

Στα πλαίσια του προγράμματος “Distinguished Guest Professors at the MBA” ο Καθηγητής Andrew Papadopoulos (Professor of Management, ESG Universite Montreal a Quebec) την Τρίτη 11 Απριλίου 2016 θα παρουσίασε σεμιναριακό μάθημα διάρκειας 4 ωρών με τον τίτλο inter-firm relationships and M&A transactions στους φοιτητές του 1ου και 2ου έτους του Προγράμματος πλήρους φοίτησης του ΜΒΑ. 

[Full CV]