MBA Full Time

νεα & εκδηλωσεις

 

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 20/6/2022 - Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα - Περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. | Το πρόγραμμα προσφέρει ετησίως 5.000 ευρώ από την Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA- Μaster in Business Administration απευθύνεταισε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που ήδη εργάζονται και σκοπεύουν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο, τις επαγγελματικές, διοικητικές και ηγετικές τους ικανότητες για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων: MBA- Master in Business Administration.

 

Στα πλαίσια του προγράμματος λειτουργεί:

 • ΤμήμαΠλήρους Φοίτησης (fulltime) που απευθύνεται σε νέους απόφοιτους,έχει διάρκεια 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα και τα μαθήματα είναι πρωινά.
 • ΤμήμαΜερικής Φοίτησης (parttime) που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει διάρκεια 5 ακαδημαϊκά εξάμηνα και τα μαθήματα είναι απογευματινά.

 

Για τη φοίτηση στο παραπάνω πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. (Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mba.aueb.gr, και https://mba-parttime.aueb.gr).

 

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εγκεκριμένου (ΦΕΚ 4105/20-9-2018, τ. Β’) Κανονισμού Λειτουργίας και του Ν.4485/2017.

 

Η διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των αιτήσεων υποψηφιότητας είναι κυλιόμενη και πραγματοποιείται σε επιμέρους κύκλους:

 • Ημερομηνίες αποδοχής αιτήσεων του1ου κύκλου είναι έως την Τρίτη  31/03/2020.
 • Ημερομηνίες αποδοχής αιτήσεων του2ου κύκλου είναι έως την Τρίτη 21/07/2020.

 

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

 1. Να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο,
 2. Να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΜΒΑ,
 3. Να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης αφού πρώτα διαβάσετε το αρχείο με τις οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης,
 4. Να επισυνάψετε τα δικαιολογητικά σας ηλεκτρονικά. ( Εναλλακτικά, ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών στα emailτης Γραμματείας : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

 

Προσοχή: Πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Συμπληρωμένη  Αίτηση.
 2.  Αντίγραφο Πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.
 3.  Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας.
 4.  Βεβαίωση Ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού).
 5.  Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 6.  Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (από Πανεπιστημιακούς για το τμήμα πλήρους φοίτησης, ή/και εργοδότες για το τμήμα μερικής φοίτησης).
 7.  Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας (άριστης γνώσης για τους υποψήφιους του τμήματος πλήρους φοίτησης/πολύ καλής γνώσης για τους υποψήφιους του τμήματος μερικής φοίτησης).
 8.  Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας μόνο για τους υποψήφιους του τμήματος μερικής φοίτησης (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της αποκτηθείσας μετά τη λήψη του 1ου πτυχίου προϋπηρεσίας).
 9. Μία μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου (έγχρωμη).
 10.  GMAT(προαιρετικό, με επιθυμητό βαθμό 550 και πάνω, μόνο για τους υποψήφιους του τμήματος πλήρους φοίτησης).

 

Tα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται να είναι  επικυρωμένα (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

Στα κριτήρια επιλογής συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων η επίδοση στο πρώτο πτυχίο, καθώς και, κατά περίπτωση, το είδος και η διάρκεια εργασιακής εμπειρίας. Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών, ακολουθεί προσωπική συνέντευξη η οποία επίσης συνεκτιμάται στην τελική επιλογή.

Σημείωση: Η υποβολή υποψηφιότητας στη παρούσα προκήρυξη δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

 

                                                                                   Αθήνα, 7 Ιουλίου 2020


Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA

*

Γεώργιος Κουρέτας

Καθηγητής

Ο Πρύτανης

 

*

Εμμανουήλ A. Γιακουμάκης

Καθηγητής

*Οι υπογραφές υπάρχουν στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας.

Επίσκεψη στην MRB Hellas S.A.

Στο πλαίσιο του μαθήματος «Συμπεριφορά Καταναλωτή» με διδάσκοντα τον Καθηγητή Μάρκετινγκ και Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ, κ. Γιώργο Σιώμκο, οι φοιτήτριες της κατεύθυνσης Μάρκετινγκ του ΠΜΣ MBA Full-Time του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποίησαν την 29η Νοεμβρίου 2019, επίσκεψη στα γραφεία της MRB Hellas S.A., εταιρείας έρευνας αγοράς.
 
 
Οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και ειδικότερα στο χώρο που πραγματοποιούνται τα focus groups. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση εκ μέρους της κας Άννας Κουκούλη, Client Service Director της MRB Hellas.  Η προγραμματισμένη ατζέντα της επίσκεψης είχε ως κεντρικό θέμα “Consumer & Market Analysis”. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η ερευνητική μεθοδολογία για τη μέτρηση της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών στην Αττική και έπειτα ακολούθησε μια εξίσου ενδιαφέρουσα παρουσίαση με θέμα «Millenials vs. GenY».
 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την εταιρεία MRB, η οποία μας υποδέχθηκε στα γραφεία της καθώς και όσους συνέβαλαν στην επιτυχημένη πραγματοποίηση της εν λόγω επίσκεψης.
 
Οι φοιτήτριες:
Αγοροπούλου Ιωάννα
Βασιλάκη Ελένη 
Καλοειδά Ιφιγένεια
Λιανού Ειρήνη
Μήλεση Μαρία
Μουτσοπούλου Ιωάννα
Μπιτσάκου Σταματίνα
Παπάζογλου Βασιλική
Πετροπούλου Αναστασία
Πιτσούλη Βαρβάρα
Στρατάκου Αθανασία
 

Tailor Made Negotiations (TMN)

Το πρόγραμμα TMN αποτελεί μία επανάσταση στις διαπραγματεύσεις: Μέσα σε 8 ώρες (373’) εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης δίνει στους ενδιαφερόμενους όλα εκείνα τα εργαλεία για τη διαχείριση του κάθε διαπραγματευτικού του περιστατικού.

Πώς το πετυχαίνει;

Σε κάθε διαπραγμάτευση επικρατούν συγκεκριμένα δεδομένα.

Το ΤΜΝ  παρουσιάζει τον τρόπο σύνθεσης όλων των πιθανών δεδομένων, με αποτέλεσμα:

Η κάθε διαπραγματευτική συμπεριφορά να προσαρμόζεται αναλόγως

Συνεπώς, ο Διαπραγματευτής οδηγείται εκ του ασφαλούς στα καλύτερα κατά το δυνατόν αποτελέσματα.

Το ΤΜΝ αποτελεί την πρώτη προσπάθεια εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης (ArtificialIntelligence) στις διαπραγματεύσεις.   

Η βιντεοσκόπηση έχει πραγματοποιηθεί από τη διεθνή κινηματογραφική εταιρία INKAS.

Συμμετέχουν τέσσερις επαγγελματίες ηθοποιοί σε πέντε προσομοιώσεις διαπραγματευτικών στρατηγικών. 

Για το λόγο αυτό, το Πρόγραμμα ΤΜΝ προορίζεται για τη Διεθνή αγορά και η Ελληνική αγορά αποτελεί το πρώτο βήμα.

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 350€ (περιλαμβανομένου 24% ΦΠΑ) και μπορείτε να το δείτε/αγοράσετε εδώ: https://vimeo.com/ondemand/tmn

Ιστοσελίδα ΙΚΕ: https://www.worldofnegotiations.com

Ιστοσελίδα καναλιού YouTube με τα διαφημιστικά βίντεο του Tailor made negotiations: https://www.youtube.com/channel/UCxO6Fc9i0Nz3A7veX64b-5w

 

 

LIBRA GROUP FELLOWS 2019

Όπως εγκρίθηκε από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή της 25ης Σεπτεμβρίου 2019, οι κάτωθι φοιτητές του ΜΒΑ λαμβάνουν υποτροφία από τον όμιλο LIBRA GROUP. Συγκεκριμένα, η ευγενική χορηγία του Ομίλου LIBRA GROUP αφορά 11 υποτροφίες των 2000 €. 
 

1.      ΦΛΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2.      ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

3.      ΜΑΤΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4.     ΒΥΛΤΑΝΙΩΤΗΣ-ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ

5.      ΜΗΛΕΣΗ ΜΑΡΙΑ

6.      ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

7.     ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

8.     ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

9.     ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

10.   ΜΠΕΡΤΖΕΜΗ ΜΑΡΙΑ

11.   ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

12.  ΤΖΟΥΡΜΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

13.   ΚΑΛΟΕΙΔΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

14.   ΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

15.   ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
9ος όροφος, Γραφείο 903
Αθήνα 113 62

 • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 615
                  +30 210 82 03 618
 • Φαξ: +30 210 82 03 879

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA Full Time Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΝΕΑ