MBA Full Time

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απο το ακαδημαικό έτος 2011-2012 δημιουργήθηκε μία νέα εκπαιδευτική δραστηριότητα, με σκοπό τη σύνδεση του ΜΒΑ με τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η νέα αυτή εκπαιδευτική δραστηριότητα έχει ως σκοπό την προσέλκυση ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες ενδιαφέρονται να παρέχουν χορηγίες στην εκπόνηση διπλωματικών εργασιών απο τους τελειόφοιτους φοιτητές του ΜΒΑ σε πραγματικά θέματα που ενδιαφέρουν την εταιρεία σας. Στόχος του νέου προγράμματος χορηγιών είναι να διευρυνθεί περαιτέρω η δυνατότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να συνεργαστούν με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικότερα με το ΜΒΑ και να συνεισφέρουν στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας.

 

Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας UCI Greece Loan Management Services

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων

Γιώργος Βλαδενίδης

Κατασκευή υποδείγματος πρόβλεψης αθέτησης αποπληρωμής στεγαστικών δανείων σε καθυστέρηση (Μελέτη περιπτώσεων Normals σε UTPs) 

Γ. Παπαναστασόπουλος

Δημήτρης Κοσμόπουλος Κατασκευή υποδείγματος πρόβλεψης αθέτησης αποπληρωμής στεγαστικών δανείων σε καθυστέρηση (Μελέτη περιπτώσεων UTPs σε NPLs)  Γ. Παπαναστασόπουλος


 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας Gnomon Informatics SA

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων

Θεόδωρος-Χρήστος Τσάμης 

Ehealthpass

Ι. Θάνος

 

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας ARVAL

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων

ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. ΗΝΤΟΥΝΑΣ


 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας FOURLIS

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων

ΠΟΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Κ. ΛΙΟΝΑΚΗΣ

ΚΟΝΤΟΕΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΤΟ OMNI-CHANNEL ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ INTERSPORT

Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

 

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας ARVAL

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων

Ανάση Σοφία-Χριστίνα

ΠΩΣ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Δ. Μανωλόπουλος

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας SEPHORA

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Χελά Κωνσταντίνα
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Κ. Λιονάκης

Παλαιολόγος Ιωάννης

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ BEAUTY ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ COMPETITION PRICING

Κ. Ήντουνας

Σάρρα Αικατερίνη

APP MARKETING SUCCESS HOW TO FLIP THE ACQUISITION FUNNEL IN ORDER TO WIN IN MOBILE

Ε. Ρηγοπούλου


 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας Johnson & Johnson

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων

Σπίνος Βασίλης

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

Γ. Μπάλτας

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας ΣΙΔΕΝΟΡ

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων

Τσίνα Αθηνά

UNDERSTANDING THE IMPLICATIONS OF DIGITALIZATION AND AUTOMATION IN THE CONTEXT OF INDUSTRY 4.0 

Σ. Δημητριάδης

 

Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας WIND

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Πανουτσοπούλου Ευθυμία 
Έρευνα στην εταιρία Wind
Γ. Μπάλτας

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας Johnson & Johnson

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Ασημομύτη Σωτηρία 
Η ανάπτυξη της αυτοθεραπείας στην Ελλάδα
Ε. Κατσικέα

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας ΕΛΠΕ

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Βοζίκης Αθανάσιος Η εκτίμηση/ πρόβλεψη πιστωτικού κινδύνου με βάση συκγκεκριμένους αριθμοδείκτες πάνω σε πελάτες των ΕΛΠΕ Κ. Κασιμάτης
 
Κουφιώτη Ιουλία  Διερεύνηση στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στους οποίους πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στο πλαίσιο εταιρικής στρατηγικής προσανατολισμένη στο μάρκετινγκ για τα ΕΛΠΕ Ε. Ρηγοπούλου
Τσαμπούρη Ευαγγελία  Διερεύνηση διαδικασίας διαμόρφωσης αντιλήψεων και θετικής φήμης ως απόρροια της εταιρικής υπευθυνότητας των ΕΛΠΕ Ε. Ρηγοπούλου

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας SANOFI

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Καρμίρη Δέσποινα    Καινοτόμοι τρόποι ολιστικής προσέγγισης (Multichannel) στη Φαρμακοβιομηχανία Σ. Δημητριάδης

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας ALDEMAR

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Κομποθέκλας Κωνσταντίνος  Διερεύνηση και αξιολόγηση (δυναμικής και συνεπειών) των νέων τάσεων της τουριστικής αγοράς για τον ξενοδοχειακό κλάδο και παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων μάρκετινγκ για την Aldemar με βάση αυτές Κ. Καραντινού
Βασιλική Συργιάννη Το μοντέλο του επιχειρηματικού οικοσυστήματος [business ecosystem model] ως μέσο κατανόησης του τουριστικού κλάδου: Χαρακτηριστικά - ιδιαιτερότητες και δεδομένα για την Ελλάδα της ύφεσης Ε. Ρηγοπούλου

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας XEROX

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Πέλα Ευθαλία  Υπηρεσίες Υποστήριξης πελατών- βέλτιστες πρακτικές του κλάδου της τεχνολογίας Κ. Ήντουνας

 

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας WIND

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Εμπειρική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου σε νέους και νέες για τα κριτήρια επιλογής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας και τους παράγοντες πιστότητας
Γ. Μπάλτας
ΚΡΑΣΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Εμπειρική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου σε νέους και νέες για τα κριτήρια επιλογής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας και τους παράγοντες πιστότητας Γ. Μπάλτας

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας Johnson & Johnson

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
ΞΟΥΡΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 Brand price elasticity in the OTC category
Κ. Ηντουνας
ΧΥΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Health topics & internet usage Σ. Δημητριαδης

 

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας ΤΙΤΑΝ

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Ευαγγελία Λυμπέρη Μέτρηση της επίδρασης των κοινωνικών επενδύσεων: Η περίπτωση του Τιτάνα Ολίβια Κυριακίδου

 

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας 
Stanley Black & Decker

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Μαρία Ραράκου Demand Planning – Account Launch under Uncertainty  Γ. Μπάλτας 
Γιώργος Κατσάνας Marketing – Vertical vs Horizontal Organisation Ειρήνη Ρηγοπούλου

 

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας WIND

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Ζωή Κόττα Η Αγορά B2B στην Ελλάδα , Προϊοντικές  Ευκαιρίες και Προτάσεις  ανάπτυξης στον  Κλάδο  των Υπηρεσιών (Τηλεπικοινωνιών) Καλυψώ Καραντινού

 

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας ALPHA BANK

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Ευαγγελία Γενεράλη Λογιστικά Δεδουλευμένα και Μελλοντική Κερδοφορία: Ο ρόλος της ανάπτυξης και των λογιστικών διαταραχών Γεώργιος Παπαναστασόπουλος
 

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας ΕΛΠΕ

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Κατερίνα Γρυμπογιάννη Ελληνικά Πετρέλαια  και καλές πρακτικές ΕΚΕ- Αξιολόγηση των επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες, SROI Ολίβια Κυριακίδου

 

Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας S&B

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Μαρία Μπαμπαγενέ Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου πλάνου Marketing του προϊόντος Miloterranean του Μεταλλευτικού Μουσείου Μήλου Ειρήνη Ρηγοπούλου
Γαρυφαλιά Παπανδρέου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου πλάνου Marketing Συνεδριακού Κέντρου της S&B στην Μήλο Ειρήνη Ρηγοπούλου

 

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Πετρόπουλος Σπήλιος Παράδοση προϊόντων μαζί με τον οδηγό: παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας παράδοσης των προϊόντων  Διονύσης Σκαρμέας
Δημήτρης Παναγούσης Recruitment – Training – Induction: παρατηρήσεις για τη διαδικασία και προτάσεις βελτίωσης  Ολύβια Κυριακίδου
Μάνος Μανουσάκης Social Media: συλλογή best practices από Ελλάδα και εξωτερικό και τρόποι ενσωμάτωσής τους στο Πλαίσιο Στέργιος Δημητριάδης
Σοφία Καμηλάρη Above the line διαφήμιση: συλλογή best practices από Ελλάδα και εξωτερικό, δημιουργία database και τρόποι ενσωμάτωσής τους στο Πλαίσιο Φλώρα Κοκκινάκη
Άρης Τσαντούλας Internet: συλλογή best practices από Ελλάδα και εξωτερικό, δημιουργία database και τρόποι ενσωμάτωσής τους στο Πλαίσιο Στέργιος Δημητριάδης
Ζωή Κόττα Χαρτογράφηση καταστημάτων ανά περιοχή: τι καταστήματα του ανταγωνισμού υπάρχουν ανά περιοχή, δημιουργία συγκριτικών πινάκων σε σχέση με ποιότητα εξυπηρέτησης, visual merchandizing, location, branding και προτάσεις βελτίωσης για τα δικά μας καταστήματα Κων/νος Ήντουνας
Σπύρος Ζουγλής Εξωτερικό Service: παρατηρήσεις και προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας Καλυψώ Καραντινού

 

Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας ΤΙΤΑΝ

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Ιωάννης Μπαρμπούτσης Αντιμετώπιση του υπολογισμού της απόδοσης χωρίς κίνδυνο για Εταιρικούς Ομίλους οι οποίοι σε χώρες της Ευρωπαικής Ενωσης με αυξημένο κίνδυνο χρεοκοπίας Αναστάσιος Δράκος
Γιώργος Κουρέπης Χρηματοοικονομικά παράγωγα, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Προιόντων και οι επιπτώσεις επι των αποτελεσμάτων της οικονομικής μονάδας. Κωνσταντίνος Κασσιμάτης

 

 

 Διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται με χορηγία της Εταιρείας Helic

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Σπύρος Ντάγγας Αποτίμηση Τεχνολογικής Εταιρείας Αναστάσιος Δράκος

 

Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012

  Διπλωματικές εργασίες που εκπονήθηκαν με χορηγία της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

Όνομα φοιτητή Τίτλος εργασίας Επιβλέπων
Αθανασά Ευγενία Μεθοδολογία υπολογισμού απόδοσης της επένδυσης σε προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου Ο. Κυριακίδου
Αντωνίου Ιωάννης Όμηρος Πώς η επικοινωνιακή στρατηγική μιας κατηγορίας προϊόντων της επωνυμίας "Χωριό" συνεισφέρει στις άλλες κατηγορίες προϊόντων της ίδιας επωνυμίας Γ. Πανηγυράκης
Καζάζη Σταματία Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ABC για κοστολόγηση βιομηχανικού προϊόντος στην επιχείρηση Μινέρβα Σ. Κοέν
Μπόσιου Κωνσταντίνα Συμπερισφορά καταναλωτή στο εμπόριο Γ. Μπάλτας
 
 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
9ος όροφος, Γραφείο 903
Αθήνα 113 62

  • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 615
                    +30 210 82 03 618

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η Γραμματεία του ΜΒΑ θα εξυπηρετεί τους φοιτητές ως ακολούθως:

Καθημερινά 12.00- 14.00

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA Full Time Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: Χορηγίες από Επιχειρήσεις